top of page
P1050367_edited.jpg

NÁŠ TÍM

Steagallovo laboratórium je tím veterinárov na fakulte veterinárnej medicíny Montrealskej univerzity, ktorí spolupracujú na lepšom pochopení a terapii bolesti u zvierat. Študujeme prirodzene vzniknutú, spontánnu bolesť u zvierat, najmä však u mačiek.

Pracujeme, aby sme svet urobili pre zvieratá lepším.

Máme tím medzinárodných, nadšených absolventov a vedcov s vášňou pre welfare zvierat a manažment bolesti.

Naši členovia sú/boli z rôznych častí sveta (Brazília, Kanada, Francúzsko, Japonsko, Španielsko, USA a Vietnam). Spolupracujeme s viacerými spoločnosťami, neziskovými organizáciami a štátnymi orgánmi.

Naše laboratórium je financované aj Natural ciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC).

NAŠE POSLANIE

Zlepšenie welfare a zdravia zvierat pomocou lepšieho manažmentu bolesti a rozsiahleho výskumu, z ktorého profitujú zvieratá aj ľudia.

Paulo Steagall

PAULO STEAGALL
MV, MS, PhD, DIPLOMATE ACVAA

Vedúci Steagallovho laboratória

Paulo Steagall je svetoznámy vedec, autor a spíker. Svoj titul získal a rezidentúru skončil na Sao Paulo State University v Brazílii, na rovnakej inštitúcii následne absolvoval a ukončil Ms a PhD so zameraním na anestéziu mačiek. Je aj diplomovaným špecialistom anestézie a manažmentu bolesti American College of Veterinary Anesthesia and Analgesia.

Dr. Steagall pracuje ako docent veterinárnej anestézie a manažmentu bolesti na Fakulte veterinárnej medicíny Montrealskej univerzity v Kanade. Je členom svetového výboru pre bolesť a výboru pre stomatologické zásady Svetovej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat (WSAVA) a spolupredsedom skupiny WSAVA pre terapeutické zásady. Vzhľadom na rozsiahlu medzinárodnú spoluprácu a širokú sieť profesionálnych kontaktov pôsobil ako hosťujúci spíker na viac ako 300 prednáškach v 30 krajinách a štyroch rôznych jazykoch. Dr. Steagall publikoval viac ako 130 článkov a niekoľko knižných kapitol na tému manažmentu bolesti. Je editorom knihy „Feline Anesthesia and Pain Management“

CURRENT TEAM

IMG_8143.jpg

SABRINE MARANGONI 
DVM, MSc

PhD Candidate

bottom of page