top of page
WP14848_edited.jpg

Často kladené otázky

Mačacia škála grimás (FGS) pre veterinárov

Kliknutím sem získate najaktuálnejšie vedecké informácie o FGS.

01.

Mačka spí

Mačku nevyrušujte, s posúdením FGS počkajte kým sa zobudí. Uistite sa, že mačka naozaj spí (napr. schúlená) (obrázok 1) a “nepredstiera” spánok z dôvodu bolesti (obrázok 2). 

03.

Mačka sa čistí, kŕmi lebo sa hrá

FGS posúďte až keď mačka s týmito aktivitami skončí. 

05.

Mačka má skóre 4/10, nie som si však istý, že je naozaj bolestivá 

Mačku opätovne posúďte o 15-20 minút.

07.

Aplikoval som analgetiká pred chirurgickým zákrokom, keď som mačku posúdil 45 minút po zákroku, bolo skóre 9/10 

FGS skóre 9/10 je vysoké, mačka je pravdepodobne bolestivá a potrebuje ďalšiu aplikáciu analgetík. Na dosiahnutie optimálnej analgézie sú analgetiká bežne potrebné pred, počas a aj po chirurgickom zákroku. Pozri ISFM zásady manažmentu akútnej bolesti.

09.

Kto môže FGS používať? 

Štúdie dokazujú, že veterinári, študenti a technici/sestričky ako aj chovatelia/opatrovatelia mačiek môžu spoľahlivo používať FGS.

10.

Môžem FGS použiť na akýkoľvek typ akútnej bolesti? 

Áno. FGS bola validovaná na použitie u mačiek s prirodzene vzniknutou akútnou bolesťou vrátane bolesti po extrakciách zubov.

12.

Aké je hraničné skóre pre aplikáciu analgézie? 

Dôkladná štatistická analýza vedeckých štúdií zaoberajúcich sa FGS ukázala, že mačky so skóre ≥4/10 sú pravdepodobne bolestivé a potrebujú aplikáciu analgetík.  

14.

Existujú nejaké automatické nástroje, ktoré mi pomocou FGS určia, či je mačka bolestivá? 

Nie. Niektoré spoločnosti reklamujú použitie Mačacej škály grimás na automatické určenie emócií mačiek. FGS však bola vedecky validovaná iba na posúdenie akútnej bolesti a nemala by sa používať na posúdenie iných emózií (napr. šťastie alebo smútok). Naše laboratórium nemá s týmito spoločnosťami žiadny vzťah. Momentálne pracujeme na riadnej vedeckej metóde, ktorá vytvorí robustný, vedecky podložený nástroj s vysokou špecificitou, senzibilitou a presnosťou, overený recenzovanými publikáciami. 

02.

Mačka je plachá alebo bojazlivá. 

Pokúste sa mačku posúdiť z väčšej vzdialenosti, ak je to možné. U všetkých pacientov zvážte na uľahnčenie posúdenia bolesti použitie strach redukujúcich a k mačkám priateľských postupov. Podľa našej skúsenosti môžu plaché alebo bojazlivé mačky vykazovať zmeny mimiky, ktoré môžu byť spôsobené úzkosťou a strachom, nie bolesťou.

04.

Mačka má skóre 3/10, ale myslim si, že môže byť bolestivá. 

Mačku opätovne posúďte o 15-20 minút.

06.

Mačka má skóre 6/10 a ja som práve intramuskulárne aplikoval opioid 

Mačku opätovne posúďte o 30-40 minút. Skóre FGS by malo byť nižšie. Ak nie je FGS nižšie, môže byť potrebná druhá dávka analgetík alebo zvážte zmenu v plane analgézie. 

08.

Môžem posúdiť bolestivosť pacienta iba podla fotky?

Výskum potvrdzuje dobrú zhodu medzi reálnym posúdením a posúdením na základe fotky. Musíte však zvážiť: 

1) Fotka musí reprezentovať mimiku mačky počas niekoľkých minút. K zmenám mimiky súvisiacim s bolesťou nedochádza v zlomku sekundy. Zmeny mimiky sú dynamické a môže k nim dochádzať kvôli iným príčinám nesúvisiacim s bolesťou (napr. hluk, úzkosť, strach).

2) Spolu s fotkou musíme posudzovať klinický context, anamnézu a klinické vyšetrenie mačky. Bolestivé mačky často vykazujú aj iné zmeny správania súvisiace s bolesťou (napr. znížená aktivita, znížený záujem o okolie, znížený apetít a pod.) 

11.

Mám podozrenie, že mačka má osteoartritídu, mal by som použiť FGS?

Nie. FGS bola vyvinutá na posúdenie akútnej bolesti mačiek. Na posúdenie bolesti súvisiacej s osteoartritídou sú k dispozícii iné nástroje : 12, 3

13.

Môžem použiť FGS na posúdenie bolesti u iných druhov? 

Nie. FGS bola validovaná iba na použitie u mačiek. Na posúdenie bolesti sú dostupné škály grimás aj u iných cicavcov. Pozri sem.

15.

Existuje mobilná aplikácia pre FGS?

 

Áno. Môžete si voľne stiahnuť FGS vzdelávaciu aplikáciu v angličtine, francúzštine alebo španielčine pre Apple alebo Android. Uživateľovi umožňuje  naučiť sa používať pomôcku, zlepšovať jej/jeho zručnosť a pomáha s reálnym FGS skórovaním. 

16.

Rád by som sa naučil viacej o manažmente bolesti u mačiek

Na tejto webstránke a na internete je voľne dostupných množstvo zdrojov o manažmente bolesti u mačiek. Napríklad si môžete prečítať ISFM konsenzuálne zásady manažmentu akútnej bolesti u mačiek. 

bottom of page