top of page
Cat

Prečo mačacia škála grimás?

Bolesť spôsobuje utrpenie, stres a úzkosť. Na prevenciu a liečbu bolesti a tým minimalizáciu utrpenia by sme v rámci našich schopností mali vynaložiť čo najväčšie úsilie. Manažment bolesti zahŕňa posúdenie a terapiu bolesti

 

Naše laboratórium je veľkým zástancom welfare mačiek a veľa našich štúdií poskytuje vedecké dôkazy o manažmente bolesti u malých zvierat.Bolesť musíme byť schopní rozoznať aby sme ju mohli lepšie liečiť. U zvierat závisí posúdenie bolesti na identifikácii zmien správania spôsobených bolesťou vrátane zmien mimiky.

Škály grimás sú nástroje používané na posúdenie bolesti u zvierat, ktoré sú založené na zmenách mimických výrazov a ktoré boli vyvinuté u rôznych druhov. Naše laboratórium, v spolupráci s inými vedcami z Montrealskej univerzity, vyvinulo a validovalo Mačaciu škálu grimás, aby sa zlepšil manažment bolesti u mačiek.

Green Eyed Cat
VÝVOJ

Pri vývoji mačacej škály grimás boli použité videá bolestivých a nebolestivých mačiek, väčšinou vlastnených klientami Veterinarnej výukovej nemocnice (CHUV – Centre hospitalier universitaire vétérinaire) Fakulty veterinárnej medicíny Montrealskej univerzity. Mačky sme vyšetrili a ak boli bolestivé, aplikovali sme im analgetiká (lieky proti bolesti). Majiteľ podpísal informovaný súhlas o zaradení do štúdie. Terapia a starostlivosť sa vykonávala pomocou metód priateľských pre mačky. 6iadna manipulácia nespôsobovala mačke bolesť alebo poranenie.

About: Development
Figure 1a

Na klietku mačky bola pripevnená kamera a zaznamenávali sa krátke videá pred a po aplikácii analgetík.

Porovnali sme obrázky mačiek trpiacich bolesťou a bez bolesti, následne sme identifikovali päť znakov, ktoré sa medzi týmito mačkami líšili. Medzi tieto znaky patrí:

 

Poloha uší

Šírka očnej štrbiny

Vzhľad ňufáka/hornej pery

Poloha fúzov

Poloha hlavy

About: Validation

VALIDÁCIA

„Validácia“ znamená, že pri škála prešla prísnymi vedeckými metódami, aby sme s istotou mohli tvrdiť, že Mačacia škála grimás

 • Meria to čo má merať – v tomto prípade „bolesť“

 • Rôzni posudzovatelia ju dokážu rovnako použiť (rovnaké skóre u rôznych posudzovateľov alebo inými slovami, rôzni posudzovatelia „vidia“ rovnaké zmeny)

 • Časom sa nemení (rovnaké skóre u rovnakého posudzovateľa nezávisle od momentu; napríklad dnes alebo o mesiac)

 • Rozlišuje medzi rôznymi stavmi (bolestivé vs nebolestivé mačky alebo pred a po aplikácii liekov proti bolesti)

 • Koreluje so zlatým štandardom (dáva rovnaké skóre v porovnaní s inými validovanými systémami využívanými na tento účel)

 • Deteguje reakciu na analgetickú terapiu
   

FGS je validovaná, spoľahlivá, rýchla s pri posudzovaní akútnej bolesti u mačiek sa jednoducho používa.

Licking Cat

POUŽÍVANIE MAČACEJ ŠKÁLY GRIMÁS

Mačku nerušene pozorujte 30 sekúnd a stanovte skóre. Ak sa mačka čistí, žerie alebo vokalizuje, počkajte, kým s týmito činnosťami skončí a až potom stanovte skóre. Ak mačka spí, nerušte ju a počkajte kým sa zobudí.

 

Každý znak sa posudzuje individuálne a priradí sa mu skóre buď „0“ (znak absentuje), „1“ (znak je prezentovaný mierne, alebo nemáte istotu, že je prezentovaný) alebo „2“ (znak je jasne prezentovaný). Nižšie si pozri príklady skóre „0“, „1“ a „2“ u každého znaku.

Using the FGS
No pain

BEZ BOLESTI ALEBO MIERNA BOLESŤ

0 = znak absentuje

 • Uši sú otočené dopredu

 • Oči sú otvorené

 • Horná pera je relaxovaná (okrúhly tvar)

 • Fúzy sú uvoľnené a zahnuté

 • Hlava je nad úrovňou ramien

Mild to moderate pain

MIERNA AŽ STREDNE ZÁVAŽNÁ BOLESŤ

1 = znak je mierne prezentovaný alebo nie je istota o jeho prítomnosti)

 • Uši sú čiastočne od seba

 • Oči sú mierne prižmúrené

 • Horná pera je mierne napätá

 • Fúzy sú ohnuté iba mierne alebo sú rovné

 • Hlava je zarovno s úrovňou ramien

Moderate to severe pain

STREDNE ZÁVAŽNÁ AŽ ZÁVAŽNÁ BOLESŤ

2 = znak je jasne prezentovaný

 • Uši stiahnuté a rotované von

 • Oči prižmúrené alebo zavreté

 • Horná pera je napätá (eliptický tvar)

 • Fúzy narovnané a smerujú dopredu

 • Hlava pod úrovňou ramien alebo sklonená

Interpreting the scores
AKO INTERPRETOVAŤ SKÓRE

Vyššie hodnoty indikujú intenzívnejšiu bolesť. Mačacia škála grimás pomáha veterinárom pri klinickom rozhodovaní a terapii.

 

FGS má 5 znakov, ktorým môže byť priradená hodnota od 0 po 2. Preto je maximálne možné skóre 10. Hraničná hodnota (skóre ≥4) naznačuje, že by veterinár, v závislosti od klinického stavu pacienta a iných, predtým aplikovaných liečiv, mal zvážiť aplikáciu analgetík.

 

Ak je skóre 4 a veterinár si nie je istý, či by mal aplikovať ďalšie analgetiká, mal by mačku opätovne vyšetriť o 10-15 minút.

About: Download
STIAHNITE SI TRÉNINGOVÝ MANUÁL
bottom of page